Home
AGENDA

Vanwege COVID-19 zijn alle cursussen en traininingen opgeschort. Blijf gezond!

Postural Integration
Energetic Integration
Cranio Sacraal
Sexual Grounding
Hechting
Samengestelde Gezinnen

Hechting en seksualiteit in de behandelrelatie

 

De therapeutische relatie is een ontwikkelingssmeltkroes voor de cliënt

De kwaliteit van de therapeutische relatie en wat hier binnen gebeurt vormt een belangrijk aspect voor heling, naast de technieken die je toepast. Erotische energie en de hechtingsstijlen te samen geven bijzondere dynamiek in de behandelrelatie. Hiermee te kunnen werken geeft veel rust en veiligheid en meer diepgang in het therapeutisch proces.

 

De schaamte voorbij

Hoe de beide ontwikkelingssystemen van hechting en seksualiteit op elkaar inspelen en een rol spelen in de therapeutische relatie is een nog jong onderzoeksgebied maar de onderzoekers lijken intussen de schaamte voorbij; er verschijnen nu regelmatig artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.


Het thema seksualiteit te bespreken ging of gaat vaak nu nog met veel spanning en/of schaamte gepaard. Dit geldt zowel voor de cliënt als voor de behandelaar. De erotische energie die kan ontstaan in de behandelrelatie is voor de ontwikkeling van de cliënt echter belangrijk om tot zijn of haar natuurlijke essentie te kunnen komen.

 

Erotische energie is het geheel van seksuele gevoelens, gedachten en lichamelijke reacties, al of niet in verbinding met de liefdesenergie.”  
Mini Soer, oktober 2013

 

Om hier optimaal voor de cliënt mee te kunnen werken is het van belang dat de therapeut of behandelaar een gegronde seksuele ontwikkeling heeft doorgemaakt en bewustzijn heeft op de dynamiek welke de ontwikkelingssystemen van hechting en seksualiteit een rol kunnen spelen in de behandelrelatie.  

 

 

Hechtingsstijlen en de ontwikkeling van liefde en seksualiteit

Het hechtingssysteem en het seksuele systeem zijn twee biologische systemen in de mens en ze zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Ze spelen een centrale rol in het menselijk gedrag en in menselijke relaties. Beide systemen botsen op elkaar en beïnvloeden elkaar.

Het hechtingssysteem ontwikkelt zich op zeer jonge leeftijd; er ontwikkelen patronen in relatie tot de belangrijkste verzorgers, die kenmerkend zijn voor een veilige of onveilige hechtingsstijl.  

Het seksuele systeem start ook vanaf zeer jonge leeftijd en wordt in eerste instantie in de relatie met de belangrijkste verzorgers verder ontwikkelt.

Hoe de hechtingsstijl zich heeft ontwikkeld heeft grote gevolgen op de wijze waarmee je met de belangrijke verzorgers je ontwikkeling van liefde en seksualiteit gaat vorm geven tijdens je jonge jaren. De reacties van je verzorgers op jouw uitreiking van liefde en van je kinderlijke seksuele energie heeft impact op hoe je hiermee om kunt gaan in je volwassen leven en je verdere ontwikkelingen van liefde en seksualiteit kan maken.

 

Hechtingsstijlen van de behandelaar

Het herkennen van je eigen (veelal onbewuste) patronen als behandelaar is belangrijk om op een optimale en veilige manier voor de cliënt een behandelrelatie aan te gaan. Hoe jouw hechtingsstijl beïnvloed kan worden door de hechtingsstijl van de cliënt is een “must
to know”.

 

Seksuele ontwikkeling van de behandelaar
Bewustzijn over je eigen ontwikkeling en of hier nog onontwikkelde gebieden zijn is van groot belang om zowel verbaal als non-verbaal veiligheid te kunnen scheppen voor de cliënt.

 

Behandeling van onveilige hechtingsstijlen en onontwikkelde liefde en seksualiteit.

Als thema’s rondom hechting en seksualiteit nu in de behandelsessie aan de orde komen, is het zaak dat de patronen helder worden en dat de cliënt alsnog zijn of haar ontwikkeling kan vervolmaken met de behandelaar. Voor de heling is het van belang dat de therapeut vanuit een veilige situatie de optimale spiegeling en adequate reacties geeft. Hierdoor kan de cliënt weer in contact komen met zijn of haar eigen essentie en de oorspronkelijke seksuele energie.  

 

Belangrijke vragen die je je als therapeut of behandelaar kan stellen:

 

In relatie tot de cliënt:

Wordt de erotische energie gebruikt als een surrogaat voor gehechtheid, als een indirecte weg naar gehechtheid, of als een manier om gehechtheid uit de weg te gaan?

Of is er sprake van een veilige hechtingsstijl en komt de cliënt om onontwikkelde patronen ten aanzien van seksualiteit bij jou als therapeut te helen?

 

In relatie tot je zelf als behandelaar:

Ben je zelf vrij om thema’s rondom seksualiteit en liefde te bespreken?

Kan je omgaan met de erotische energie die altijd kan ontstaan in de behandelkamer?

 

Nieuwsgierig en meer weten:

 

Voor therapeuten en andere behandelaars:

 

Op 6 en 7 oktober 2018 is er een 2 daagse workshop in De Roos te Amsterdam. Kosten 240 Euro (incl. lunch, koffie en thee)

 

Meer info en aanmelden: info@minisoer.nl
www.sexualgrounding.nl