Wat is Energetic Integration?

Energetic Integration, is het integreren van de energie van heel het lichaam. Doordat de energie vrij kan stromen door heel het lichaam zal de ademhaling vol en ontspannend zijn, de spieren in een gezonde spanning komen en alle cellen vrij kunnen bewegen.

Energetic Integration Therapie

Energetic Integration Therapie is een geïntegreerde methode van lichaamsgerichte psychotherapie, ontwikkeld door Jack Painter. Ze bevat elementen uit vele waardevolle lichaamsgerichte benaderingen als Reichiaans ademwerk,
Bio-Energetica, Gestalt, Psycho-drama, en Systemisch werk. Deze therapie is complementair aan Postural Integration Therapy.

Het doel is om de cliënt weer in contact te brengen met zijn oorspronkelijke levenslust en energie. In de therapie wordt vooral gewerkt aan het vrijmaken van de verkramping en pantsering van het lichaam, maar ook van de emoties en de mentale processen van de cliënt. Energetic Integration richt zich vooral op de geblokkeerde ademhaling en chronische spierspanningen, en op emotioneel niveau op het onderdrukken en inhouden van het gevoel.
De karakterpatronen, beschreven door A. Lowen en S.M. Johnson, geven een indeling van de mogelijke ontstane overlevingsmechanismen die de energetische integratie belemmert. Deze patronen worden als rode draad in de therapie meegenomen.

Mensen die Energetic Integration-therapie hebben gedaan hebben over het algemeen na afloop van de behandeling veel meer energie, ze denken helderder en leven meer vanuit hun kern. Ze functioneren beter en beleven vaak meer plezier in relaties en vriendschappen.

Neem contact op met Mini voor een intakegesprek.

Neem contact op