Sexual Grounding is contact maken met de oorspronkelijke seksuele (genitale) energie, wat onze basisenergie is van waaruit we zijn ontstaan. Daarbij is er dan verbinding tussen hersenen, hart en de genitaliën en tussen genitaliën, hart en hersenen.

Op latere leeftijd zijn liefde en seksualteit dan een geheel. Hierdoor kan de mens zich seksueel volledig en vrij uitdrukken in de intieme relatie met een gekozen partner.

De aarding, het opnieuw contact maken met de oorspronkelijke energie, wordt bewerkstelligd door expliciet aandacht te besteden aan de genitaliën en het hart, zodat de onderbroken of geblokkeerde stroom weer vrij kan worden.

Het in contact zijn met de originele seksuele energie, afkomstig van je eigen bronnen, je vader en je moeder, geeft tevens de opening om in contact te komen met de energie van de generatielijnen.   

De genitale relationele ontwikkeling vanaf 4 jaar wordt verdeeld in acht fasen. In elke fase is er een andere relatiestructuur, een andere relatie-inhoud en zijn er andere functies voor de ouders. De relatie-inhoud is dieper uitgewerkt en wordt in elke fase bekeken vanuit: nieuwsgierigheid, opwinding, onschuld en regulering.

Meer informatie over Sexual Grounding Therapy is ook beschikbaar op de website van www.sexualgrounding.nl 

Mini is trainer en therapeut Sexual Grounding Therapy.

Neem contact op