De juiste spiegeling op jonge leeftijd, ook op genitaal niveau, is essentieel om verbinding in en verankering van je hele lichaam tot stand te brengen. Veel mensen hebben wel de juist afgestemde spiegeling in hun bovenlichaam gehad, maar als het gaat om de energie in de geslachtsorganen, hebben hier veel ouders en opvoeders moeite mee. Ook in veel opleidingen blijkt de aandacht voor de geslachtsdelen het “ondergeschoven kindje” te zijn. Het is voor velen vaak een lastig proces om het gehele lichaam te benaderen, zowel voor jezelf, als ook in relatie met de ander.

De splitsingen tussen hoofd, hart en geslacht, met betrekking tot intimiteit, zorgen er vaak voor dat het onrustig blijft in je lichaam en in je relaties met anderen. De onjuiste manier om daar mee om te gaan is de geslachtsdelen te negeren en het thema seksualiteit te ontwijken. Ook kan het voorkomen dat je je volwassen seksualiteit projecteert op onontwikkelde delen in de ander, zoals ook gebeurde tijdens je eigen jonge jaren door de volwassenen om je heen. Best ingewikkeld, nietwaar?

Volgens Willem Poppeliers, grondlegger van Sexual Grounding Therapy, heeft de mens het potentieel vermogen in zich om zich seksueel volledig en vrij uit te drukken in de intieme relatie met een gekozen partner.  Liefde en seksualiteit in het perspectief  te zien van relaties en generaties geeft vervulling in de relatie en in het leven van elk individu.

Willem Poppeliers onderscheidt acht fasen in de genitale relationele ontwikkeling:

 1. van 4 tot 14 jaar: Openbaring
 2. van 14 tot 24 jaar: Puberteit en Adolescentie
 3. van 24 tot 34 jaar: Volwassenheid
 4. van 34 tot 44 jaar: Genitaal-reproductieve rijping
 5. van 44 tot 54 jaar: Genitaal-relationele rijping
 6. van 54 tot 64 jaar: Genitaal-relationeel ouder worden
 7. van 64 tot 74 jaar: Genitaal-relationeel ‘afscheid’ nemen
 8. van 74 jaar tot aan de dood: Genitaal-relationeel sterven.

In elke fase wordt er aandacht besteed aan de relatiestructuur, aan de relatie inhoud en de functies van de ouders met betrekking tot de seksuele ontwikkeling.
De relatie inhoud is dieper uitgewerkt en wordt in elke fase bekeken vanuit:

 • nieuwsgierigheid
 • opwinding
 • onschuld
 • regulering

Poppeliers ontwikkelde vanuit verschillende concepten de theorie voor Sexual Grounding Therapie. Deze theorie wordt beknopt beschreven in: ‘Liefde en Seksualiteit in het perspectief van relaties en generaties (Poppeliers 2007)’. Sinds 1998 wordt in meerdere landen deze therapie aangeboden. Het is een procesgestuurde, ervaringsgerichte en lichaamsgerichte psychotherapie.

SGT heeft als doel de oorspronkelijke levensenergie weer vrij te maken, door aarding in de seksualiteit te brengen. Dit gebeurt door de verbinding tussen hersenen, hart en genitaliën en tussen genitaliën, hart en hersenen te herstellen en dit te harmoniseren in heel het lichaam.  Hiermee komt er een stabiele stroom van opwinding en liefde in jezelf. Hierdoor kan je de ander benaderen vanuit autonomie. De geliefde wordt niet langer het substituut van de ouder met alle verwikkelingen die dit tot gevolg kan hebben. Door middel van vele oefeningen wordt je geleerd om je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen seksuele energie en opwinding. Je ontwikkelt zowel je mannelijke als je vrouwelijke kant. Je brengt deze vanuit polarisatie in de jongere jaren naar harmonisatie in de leeftijd rondom 44 jaar.  Dan is het mogelijk om naar de transformatiefase te gaan op oudere leeftijd en gedurende het stervensproces.

Uit ervaringen van de deelnemers blijkt dat het  weer in contact komen met  de oorspronkelijke opwinding, nieuwsgierigheid en onschuld, met betrekking tot seksualiteit, op elke leeftijd  veel vrijheid en plezier geeft.

Deel deze informatie